Възможни и често срещани странични ефекти при неправилна употреба на анаболни стероиди

Възможни и често срещани странични ефекти при неправилна употреба на анаболни стероиди

Неправилна употреба на анаболни стероиди

Подтискане на собственото хормонално пройзводство

Неправилна употреба на анаболни стероиди. Подстискането на собственото хормонално пройзводство е единственият сигурен страничен ефект от приема на Анаболни Стероиди, който можете да очаквате. Това е така, защото тялото ни има нуждата да поддържа постоянна хомеостаза – състояние на баланс, при което в тялото се пройзвеждат точното количество хормони – нито повече, нито по-малко. Независимо от вида Анаболен Стероид, който приемаме, тялото ни отчита завишени хормонални нива и мозъкът бързо подава сигнал към тестисите да намалят собственото пройзводство на Тестостерон. В зависимост от вида Анаболен Стероид, както и дозировката и продължителността на употреба, подтискането може да бъде леко или пълно.

Неправилна употреба на анаболни стероиди. Независимо от това, след спиране на приема на Анаболни Стероиди и тяхното изчистване от кръвта, собственото хормонално пройзводство се възобновява. Неправилна употреба на анаболни стероиди

От двете графики по-долу ще добиете представа за този ефект. Графиките демонстрират, как нивата на собствения Тестостерон падат при прием на анаболния стероид Дека-Дураболин (Нандролон). И как в същото време количеството Нандролон в кръвта се покачва, което ясно показва прекият ефект, който има този стероид върху собственото пройзводство на Тестостерон. Това се случва при Неправилна употреба на анаболни стероиди.

side_02

side_04

Повечето атлети, които използват Анаболни Стероиди са наясно с този факт и са приели, че това е цената, която трябва да се плати за да се постигнат желаните от тях резултати. Дълги години, редица препарати са използвани за намаляване на подтискането на хормоналното пройзводство, като Прегнил, Анти Естрогени, Селективни Антагонисти на Естрогеновите Рецептори, които се ползват по време и/или след цикъл.

Таблицата по-долу ще Ви покаже, хормоналните стойности на атлети ползвали Анаболни Стероиди преди повече от година и такива, които употребяват в момента. От нея става ясно, че всички хормонални стойности измерени при атлетите от първата група са в нормалните граници.

side_06

Черен дроб

Може би това е страничният ефект, който най-често се цитира от медийте и най-често се преекспонира от тях. Причината е, че повечето изследвания се фокусират върху ензимната активност в черния дроб след прием на орални Анаболни Стероиди, а не върху реални чернодробни поражения.

Черният дроб служи, като филтрираща система в организма, която посредством ензими, обработва и доставя в кръвта различни вещества. Оралните Анаболни Стероиди не правят изключение и след техен прием, нивата на чернодробните ензими стават по-високи. Означава ли това, че те вредят и разрушават черния дроб – по-скоро не.

В 8 седмично излседване проведено през 1999 г., което проследява ефекта от прием на орални Анаболни Стероиди (Халотестин, Дианабол, Винтрол) при плъхове в дози от 2мг/кг телесна маса, се вижда, че в края му нивата на чернодробните ензими на всеки плъх са все още в норма. За справка, дозите които са ползвани в изследването отговарят на 200 мг. дневен прием от използваните Анаболни Стероиди от около 100 кг. атлет – дози, които са в пъти по-високи от стандартно използваните .

(*Med Sci Sports Exerc. 1999 Feb;31(2):243-50, Rat liver lysosomal and mitochondrial activities are modified by anabolic-androgenic steroids. Molano F, Saborido A, Delgado J, Moran M, Megias A.)

В друго проучване, този път проведено сред културисти, учените са сравнили чернодробните ензими на 16 употребяващи Анаболни Стероиди културисти с тези на 12, които не използват, след което употребяващите са прекратили употреба за 3 месеца. Както ще видите в графиката по-долу, чернодробните ензими на 16те културисти, които са спрели прием на Анаболни Стероиди, са се върнали в норма след само три месеца.

side_08

(*Int J Sports Med 1996 Aug;17(6):429-33, Body composition, cardiovascular risk factors and liver function in long-term androgenic-anabolic steroids using bodybuilders three months after drug withdrawal. Hartgens F, Kuipers H, Wijnen JA, Keizer HA.)

(*Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 84 (2003) 369-375)

Ефектът на Анаболните Стероиди върху Холестерола

Анаболните Стероиди могат да намалят нивата на „добрия“ (HDL) и увеличат нивата на „лошия“ (LDL) холестерол. „Добрият“ холестерол предпазва артериите, като транспортира неуползотворения холестерол обратно в черния дроб за преработка. „Лошият“ от своя страна има точно обратния ефект.

По подобие на чернодробните ензими, кръвните липиди бързо се връщат в норма, след прекратяване на употребата на Анаболни Стероиди.

side_10

Гинекомастия

Формирането и развитието на Гинекомастия (формирането на женски гърди) в следствие на употребата на Анаболни Стероиди е възможен страничен ефект. Причината е наличието на високи нива на хормона Естроген в организма, в следствие на „ароматизацията“ на андрогенни хормони, като тестостерона. Ароматизацията е естествен процес, който при употребата на някой Анаболни Стероиди се засилва. Излишният Естроген от своя страна намира път до рецепторите в млечните жлези и се свързва с тях. Резултатът е формирането на „женски гърди“, които в някой случай трябва да бъдат отстранени по хирургичен път.

Първите симптоми на Гинекомастия са сърбеж в зърната, последван от болка. Обикновенно, процесът отнема няколко дни в които атлетът има възможност да прекрати употребата на Анаболни Стероиди или да потърси вариант за справяне с проблема, като продължи тяхната употреба. Двата най-често използвани похвата са употребата на анти-естрогени, като Кломифен Цитрат и Нолвадекс (след цикъла) или Летрозол – много силен ароматазен инхибитор, който се ползва по време на самия цикъл, за да редуцира нарастващото количество Естроген.

На таблицата по-долу можете да видите как ароматизацията на Тестостерона, води след себе си редица химични реакции в организма, които са отговорни за формирането на Гинекомастия.

side_11

Поява на Акне

Приемът на Анаболни Стероиди може да предизвика и появата на акне. Степента до която би се изразил този страничен ефект, зависи от много фактори, като ген, вид Анаболен Стероид и доза. Причината за това е високия афинитет, които имат подкожните жлези към хормона Дехидротестостерон – андрогенен хормон, който тялото естествено пройзвежда чрез ензима 5-алфа редуктаза, като преобразува Тестостерона в него.

Активизиране на подкожните жлези в следствие на високи нива на Дехидротестостерона се изразява в мазна кожа, което в комбинация с бакерии и мъртва кожа в крайна сметка запушва порите бързо. Това, разбира се е предотвратимо с употребата само на определени Анаболни Стероиди, старателно почистване на кожата всеки ден или в някой случай използването на локален анти-андроген.

(1. Am J Clin Dermatol. 2002;3(8):571-8. 2. Clin Dermatol. 2004 Sep-Oct;22(5):419-28. 3. Pol Merkuriusz Lek. 2004 May;16(95):490-2.)

Стероидна агресия

В единственото, реално контролирано проучване в тази насока, учени са използвали различни дози Тестостерон при мъже на възраст между 20-50 г. , с различна история свързана с употребата на Анаболни Стероиди. Учените провеждат различни психологически тестове преди и след завършване на изследването.

Резултатите са красноречиви, като показват, че само част от мъжете са усетили промяна в нивата на агресията. Това само по себе си сочи, че индивидуалният темперамент има основна роля в това, дали този страничен ефект ще се прояви, както и в каква степен.

side_13

Косопад

Употребата на Анаболни Стероиди има потенциала да предизвика преждевременната загуба на коса при мъже, които са предразположени към това. Генът, който определя дали ще оплешивеете се крие в Х (мъжката) хромозома и ако повечето от мъжете по майчина линия са били плешиви, шансовете и Вие да носите този ген са големи. Причината е, че както кожата, така и скалпа реагира силно на Дехидротестостерона, а много Анаболни Стероиди са или деривати на този хормон или имат способността да се преобразуват в него.

В борбата с косопада, атлетите могат да използват няколко медикамента, които да намалят активността на ензима отговорен за преобразуването на Тестостерона в Дехидротестостерон, като Финастерид или Дутестерид или да използват локално продукти, които да намалят нивата на ДХТ в самия скалп.

Във всеки случай, косопадът не е страничен ефект, който крие потенциален риск за здравето.

Сърдечни проблеми от употребата на Анаболни Стероиди

Употребата на Анаболни Стероиди се свързва и със сърдечни проблеми, като част от това се дължи на неблагоприятната промяна в липидния профил, която настъпва при техния прием, както и на факта, че голям брой от употребяващите стероиди атлети имат увеличени сърдечни камери. Увеличените сърдечни камери обаче, са често срещано явление при по-голям част от спортистите и не може да бъде пряко обвързано само с употребата на Анаболни Стероиди.

Вирилизация

Вирилизацията е термин с който се описва развитието на мъжки черти у жените и е възможен страничен ефект от употребата на Анаболни Стероиди.

Типични симптоми на Вирилизацията са удебеляване на гласа, засилено окосмяване по тялото, увеличаване на клитора и в някой случай оплешивяване и/или акне. Разбира се, това е пряко свързано с вида приеман стероид, както и дозите които се използват. От всички гореописани симптоми, удебеляването на гласа е единствения, който може да остане перманентен и да се наложи хирургическа намеса за коригирането му.

Спиране на растежа

Употребата на някои Анаболни Стероиди има потенциала да спре растежа на деца, тинейджъри и юноши. Това е възможно само при употребата на определени Анаболни Стероиди, като всъщност има и такива, които се използват в медицината за третиране на забавен растеж при деца. Счита се, че преждевременното затваряне на епифизарния хрущял, което може да се дължи на ароматизиращи Анаболни Стероиди, ще доведе до подтискане и спиране на растежа, което автоматично ще доведе до по-нисък ръст, като възрастен. Това само по себе си е необратим процес.

side_14

Увеличаване на простатната жлеза

Това отново е само вероятност, а не сигурен страничен ефект от употребата на Анаболни Стероиди. Развитието на простатната жлеза следва два етапа, като първия е през пубертета под въздействието на андрогенни хормони, секретирани от тестисите, а втория идва малко по-късно и се смята, че е породен от действието на Естрогена и в по-малка степен Дехидротестостерона.

Имайки тази информация в предвид, не е трудно да си представим, че приемът на Анаболни Стероиди може да доведе до увеличаване на простатната жлеза, но отново от голямо значение

Високо кръвно налягане

Този проблем е най-лесно отстранимия. Често срещано е, атлети целящи покачването на максимална мускулна маса, да прекратят напълно кардио тренировките, както и да увеличат приема на въглехидрати и сол. Тези два фактора в комбинация с типичната задръжка на вода и натрий от Анаболните Стероиди може да доведе до повишаване на кръвното. Ако редовно следите този показател и той не надвишава стойности от 140/90, не би следвало да имате проблеми.

Проблеми с бъбреците

Имайки предвид основните функции на бъбреците, по филтрация и отделяне, употребата на някой Анаболни Стероиди, може да натовари тяхната работа. Препарати като Тренболон например, могат да превърнат цвета на урината в доста тъмен, което е индикатор за засилена работа от страна на бъбреците. Приемът на адекватно количество течности, би елиминирало този проблем.

Промяна в имунната система

Отново, както при повечето странични ефекти от приема на Анаболни Стероиди, промемите в имунната система свързани с тяхната употреба, са зависими от вида на препаратите, както и дозировките. Например Тестостерона и някой негови аналози са препарати, които могат да имат имуноподтискащ ефект, докато Нандролон (Дека-Дураболин) демонстрират имуностимулиращи свойства.

(1.Int J Immunopharmacol. 1995 Nov;17(11):857-63. 2. J Steroid Biochem Mol Biol. 1990 Sep;37(1):71-6 3. AIDS. 1996 Jun;10(7):745-52. 4. Journal of Neuroimmunology 83 1998, 162-67.)

Нежелано окосмяване

Нежеланото окосмяване е страничен ефект от приема на Анаболни Стероиди, който може да се прояви и при двата пола и да се изрази в засилено окосмяване по цялото тяло с изключение на главата. Този проблем е изцяло козметичен, но при жените може да окаже изключително негативно влияние. Прекратяване на приема на Анаболни Стероиди би стопирал нежеланото окосмяване, но за съжаление не би премахнал вече порастналите по време на приема им косми.

(Effects of androgenic-anabolic steroids in athletes. Hartgens F, Kuipers H., Sports Med. 2004;34(8):513-54.)

Водна задръжка

Задържането на вода при употреба на Анаболни Стероиди може да се дължи на няколко фактора. Първият е повишено ниво на хормона Естроген, вследствие на употреба на по-силно ароматизиращи Анаболни Стероиди, като Тестостерон (основно дългите му естери), Дианабол, Анадрол и др, висок прием на въглехидрати и натрии, както и неадекватен прием на течности.

Важно е да отбележим, че Естрогенът е нужен за оптимално покачване на мускулна маса, както и приемът на въглехидрати и сол, затова водната задръжка не е кой знае какъв проблем, когато сме в сезон за маса.

Когато обаче, атлетите се подготвят за състезание и/или искат да постигнат най-добрата възможна форма, водната задръжка ще се окаже проблем. В този случай, атлетите имат няколко опции: – да изберат бързодействащи препарати и/или неароматизиращи Анаболни Стероиди, да включат в цикъла си ароматазен инхибитор и/или да изпозват диуретик.

Psychological characteristics of adolescent steroid users. Burnett KF, Kleiman ME., Adolescence. 1994 Spring;29(113):81-9., Counseling Psychology Program, School of Education, University of Miami, Coral Gables, Florida 33124.

Стерилитет

Временният стерилитет и при двата пола е реален страничен ефект при употребата на Анаболни Стероиди. Всъщност, Анаболните Стероиди са били проучвани и одобрени от Световната Здравна Организация (WHO), като мъжки контрацептив.

При мъжете, Анаболните Стероиди подтискат фоликулостимулиращия хормон (FSH) до степен при която нормалното пройзводство на сперма не е възможно. При жените се наблюдава нередовен или напълно спрял менструален цикъл.

Употребата на препарати, като Нолвадекс, Кломид и/или Прегнил след края на употребата на Анаболни Стероиди, е важна с цел по-бързото справяне с този проблем.

(1. Fertil Steril. 2004 Jan;81(1):226. 2. Urology. 2000 Oct 1;56(4):669.3. J Clin Endocrinol Metab. 1985 Oct;61(4):746-52 4. Fertil Steril. 1994 May;61(5):911-4. 5. Andrologia. 1985 Sep-Oct;17(5):497-501 6. Urol Clin North Am. 1986 Aug;13(3):455-63.)

Вашият коментар