Стероидни цикли за начинаещи

Стероидни цикли за начинаещи, с набор от анаболни стероиди, в зависимост от целите им

Стероидни цикли за начинаещи

Стероидни цикли за начинаещи. Трите описани по-долу цикли с Анаболни Стероиди са структурирани за начинаещи, но за разлика от Цикъл за начинаещи 1, те са доста по-потентни и ако решите да започнете с тях е желателно да добиете доста по-подробни знания относно Анаболните Стероиди.

Седмица Тестостерон Ципионат Дека Дураболин Дианабол
1 400 мг./седмица 200 мг./седмица 30 мг./ден
2 400 мг./седмица 200 мг./седмица 30 мг./ден
3 400 мг./седмица 200 мг./седмица 30 мг./ден
4 400 мг./седмица 200 мг./седмица 30 мг./ден
5 400 мг./седмица 200 мг./седмица 30 мг./ден
6 400 мг./седмица 200 мг./седмица 30 мг./ден
7 400 мг./седмица 200 мг./седмица
8 400 мг./седмица 200 мг./седмица
9 400 мг./седмица 200 мг./седмица
10 400 мг./седмица 200 мг./седмица
11 400 мг./седмица
12 400 мг./седмица

 

Бележки към Цикъл за начинаещи 1:

 • Много добър цикъл за маса, който също така може да бъде използван и за релеф.
 • Поради наличието на ароматизиращи Анаболни Стероиди, употребата на Селективен Модулатор на Естрогеновите Рецептори, като Нолвадекс или Ароматазен Инхибитор, като Аримидекс.

 

Седмица Тестостерон Енантат Дека Дураболин Анадрол Тестостерон Пропионат
1 500 мг./седмица 200 мг./седмица 50 мг./ден
2 500 мг./седмица 200 мг./седмица 50 мг./ден
3 500 мг./седмица 200 мг./седмица 50 мг./ден
4 500 мг./седмица 200 мг./седмица 50 мг./ден
5 500 мг./седмица 200 мг./седмица
6 500 мг./седмица 200 мг./седмица
7 500 мг./седмица 200 мг./седмица
8 500 мг./седмица 200 мг./седмица
9 500 мг./седмица 200 мг./седмица
10 500 мг./седмица 200 мг./седмица
11 300 мг./седмица
12 300 мг./седмица

 

Бележки към Цикъл за начинаещи 2:

 • Много добър цикъл за маса, който също така може да бъде използван и за релеф.
 • Поради наличието на ароматизиращи Анаболни Стероиди, употребата на Селективен Модулатор на Естрогеновите Рецептори, като Нолвадекс или Ароматазен Инхибитор, като Аримидекс.
 • Смяната на Тестостерон Енантат с Тестостерон Пропионат в края на цикъка, ще Ви позволи да започнете след-цикловата терапия 3 дни след последната инжекция.
Седмица Тестостерон Ципионат Еквипоуз (Болденон) Винстрол Тестостерон Пропионат
1 600 мг./седмица 300 мг./седмица
2 600 мг./седмица 300 мг./седмица
3 600 мг./седмица 300 мг./седмица
4 600 мг./седмица 300 мг./седмица
5 600 мг./седмица 300 мг./седмица
6 600 мг./седмица 300 мг./седмица
7 600 мг./седмица 300 мг./седмица 50 мг./през ден
8 600 мг./седмица 300 мг./седмица 50 мг./през ден
9 300 мг./седмица 50 мг./през ден 100 мг./през ден
10 300 мг./седмица 50 мг./през ден 100 мг./през ден
11 50 мг./през ден 100 мг./през ден
12 50 мг./през ден 100 мг./през ден

 

Бележки към Цикъл за начинаещи 3:

 • Много добър цикъл за покачване на чиста мускулна маса и релеф.
 • Поради наличието на ароматизиращи Анаболни Стероиди, употребата на Селективен Модулатор на Естрогеновите Рецептори, като Нолвадекс или Ароматазен Инхибитор, като Аримидекс.
 • Смяната на Тестостерон Енантат с Тестостерон Пропионат в края на цикъка, ще Ви позволи да започнете след-цикловата терапия 3 дни след последната инжекция.
Седмица Тестостерон Пропионат Еквипоуз (Болденон) Анавар
1 125 мг./през ден 300 мг./седмица
2 125 мг./през ден 300 мг./седмица
3 125 мг./през ден 300 мг./седмица
4 125 мг./през ден 300 мг./седмица
5 125 мг./през ден 300 мг./седмица
6 125 мг./през ден 300 мг./седмица
7 125 мг./през ден 300 мг./седмица 50 мг./всеки ден
8 125 мг./през ден 300 мг./седмица 50 мг./всеки ден
9 125 мг./през ден 300 мг./седмица 50 мг./всеки ден
10 125 мг./през ден 300 мг./седмица 50 мг./всеки ден
11 125 мг./през ден 300 мг./седмица 50 мг./всеки ден
12 125 мг./през ден 300 мг./седмица 50 мг./всеки ден

 

Бележки към Цикъл за начинаещи 4:

 • Много добър цикъл за покачване на чиста мускулна маса и релеф.
 • Поради наличието на ароматизиращи Анаболни Стероиди, употребата на Селективен Модулатор на Естрогеновите Рецептори, като Нолвадекс или Ароматазен Инхибитор, като Аримидекс.

План, как трябва да изглежда терапията, след всеки един от описаните цикли с Анаболни Стероиди :

Седмица Прегнил Нолвадекс
1 350 единици всеки ден
2 350 единици само първите 3 дни от седмицата 40 мг./ден
3 40 мг./ден
4 20 мг./ден
5 20 мг./ден

 

Бележки към Терапията :

 • Прегнил се използва само за 10 последователни дни.
 • Терапията започва 3 дни след последната инжекция, ако сте използвали Цикли 1, 2 или
 • Терапията започва 10 дни след последната инжекция, ако се използвали Цикъл

Вашият коментар