Анаболите в Спорта

Анаболните стероиди в спорта

Анаболните стероиди в спорта са все повече и все по-често използвани. Основното предназначение на Анаболните стероиди е за лечение на определени медицински състояния но в спорта се използват нелегално и в значително по-големи дози.

Стероидите представляват синтетични аналози на естествения тестостерон синтезиран в тялото на мъжа.

 

Понижените нива на тестостерон, могат да доведат до различни състояния:

 • Забавен мускулен растеж
 • Забавен растеж на индивида
 • Изтъняване на гласа
 • Липса на окосмение
 • Забавено развитие на половите белези

Повишените нива на тестостерон, могат да доведат до:

 • Прекомерно окосмяване на лицето и тялото
 • Прекалено плътен и дълбок глас
 • Формиране на гинекомастия

Употребата на анаболнит стероиди при жените:

Честа е употребата на стеродите при жените за повишаване спортните резултати. При жените резултатите могат да бъдат впечатляващи, както и страничните действия. Най-честите странични действия при жените при прекомерен и нерегулиран прием на стероиди:

 • Добиване на мъжки черти
 • Формиране на мъжки полови белези (издължаване на клитора)
 • Окосмение по лицето и тялото
 • Загрубяване на гласа
 • Намаляване или загуба на репродуктивните способности

Някой от тези промени могат да бъдат временни но други могат да останат перманентни без шанс за лечение. Женската физика е много по-крехка от тази на мъжа и прекомерната употреба на стероиди, може да заличи тази нежност и грация и жената да изгуби изцяло своята женственост и идентичност.

Освен физическите изменения, употребата на анаболни стероиди, може да доведе до значителни медицински увреждания, както при мъжете, така и при жените:

 • Увреждане на черния дроб
 • Агресивно поведение и липсва на комуникативни умения
 • Чести промени в настроението и загуба на ориентация
 • Сърдечни заболявания
 • Физиологична зависимост и пристрастеност

Употребата на анаболни стероиди без медицинско предписание е забранена и се преследва от закона. В спорта все по-често ставаме свидетели на това как спортисти от световна величина, биват отсранени и наказани до живот заради употрба на забранени субстанции. Списъкът със забранени вещества, става все по-дълъг всяка година, но лабораториите стават все по-изобретателни и активно работят върху създаването на препарати, невъзможни за откриване от апаратурата.

Това дава съвсем различен облик на спорта и изначалната идея за равностойно съревнование, през годините постепенно губи своето лице и очарование.